Kırma eleme tesislerin de taşın sertlik derecesi ve katman kalınlığı çok önemlidir. Rijit ve kırılgan taşlarda kırıcı açıklığını artırmak mümkündür. Tüvenan malzemenin ince ve orta katmanlı oluşu yassılık endeksini olumsuz etkiler.

Kırma eleme tesislerinde verimli üretimin olabilmesi için işlenecek tüvenan malzemenin tesise uygun olması gerekmektedir. Yani delme ve patlatma primer kırıcı açıklığına uygun yapılmalıdır. Kırma eleme tesisi çalışma esnasında, taşıma ve yüklemeden kaynaklı çıkan toz makine ekipmanlarına, kontrol otomasyon sistemlerine ve çevreye zarar vermektedir.  Zararları en aza indirmek için toz indirgeme sistemleri kurulmalı, elektronik sistemler kapalı ve tozdan uzak konumlandırılmalıdır. Tesisin  kaliteli ve verimli olabilmesi için projelendirilmesine, uygun ekipmanların belirlenmesine,  tüvenan malzemenin jeolojik ve yapısal özelliklerine, işletme koşullarının tespitine, yatırım maliyetine dikkat edilerek dizayn edilmeli uzman kişilerce montajı yapılmalıdır. Maden ocaklarından delme patlatma veya direkt kazıcılarla çıkarılarak tesise getirilen tüvenan malzeme primer ( birincil kırıcı),  sekonder (ikincil) veya tersiyer (üçüncül) kırma işlemine uygun olarak boyut küçültmesi yapılır. Malzeme kırıldıktan sonra elek ile ayrıştırma sağlanarak  bir sonraki kırma işlemini gerçekleştirecek  makinenin kapasitesinin daha küçük olması, böylece daha ekonomik makine kullanımı gerçekleştirilir. Kırma eleme tesislerinde kırıcı makine elek ve konveyör seçimi , tesis ve oluk dizaynı, konveyör yüksekliği ve eğimi, elek ve kırıcı kapasitesi, besleyici titreşimi, motor devirleri vs. ile taşın jeolojik yapısı ve kimyasal özellikleri göz önünde tutularak yapılmalıdır.

 

tanıtım filmi çekimi